Go Back   986 Forum - for Porsche Boxster & Cayman Owners > ChrisZang

Conversation Between ChrisZang and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  06-27-2016 04:47 AM - permalink
  aventador
  review đào tạo kế toán wordpress thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán a các cường giả Đông Long đă ḥa hoăn lại, giống như Vị Minh trưởng lăo, bọn họ dường như đă thấy được cảnh tượng tương lai Đông Long đế quốc cường đại lên, đối với Diệp Âm Trúc vị nhiếp chánh vương nh́n xa trông rộng này cũng không khỏi âm thầm bội phục.
  - Nhiếp chánh vương đại nhân,thỉnh phân phó.
  Vị Minh làm theo đầy đủ lễ nghi.
  Diệp Âm Trúc nói:
  - Ta muốn đem việc luyện binh nhân loại giao cho ngài.
  Vị Minh sững sờ,lại lần nữa kích động lên:
  - Ngươi muốn đem binh quyền giao cho ta? Binh quyền này ngươi không nắm trong tay ḿnh nữa sao?
  Diệp Âm Trúc bật cười nói:
  - Ngài là trưởng bố


All times are GMT -8. The time now is 03:22 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
Copyright 2018 Pelican Parts, LLC - Posts may be archived for display on the Pelican Parts Website -    DMCA Registered Agent Contact Page