Go Back   986 Forum - for Porsche Boxster & Cayman Owners > Members List

aventador aventador is offline

Forum Member

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  06-27-2016 01:28 AM - permalink
  aventador
  ại sanh khí. Lúc đó, sư phụ đă hơn bốn trăm tuổi rồi, đă sắp bước vào cửa ải cuối cùng của bán thần cấp, đă đi đến phần cuối cùng của sinh mệnh rồi. Sư phụ nói, chức vị giám sát quan này cần phải có người kế thừa, mà ta là truyền nhân duy nhân của ông, nhưng ta v́ trải qua trắc trở lần này nguyên khí tổn thương quá nặng, tưởng muốn dựa vào lực lượng bản thân tu luyện thành công đă lỡ mất thời điểm tốt nhất, càng huống chi ta đă bị phá đồng thân, trong lúc ta nghĩ rằng sư phụ sẽ bỏ ta và lại t́m một đệ tử khác, nhưng sư phụ lại…
  Nói đến đây,đôi mắt Ny Na đỏ hồng lên:
  - Sư phụ ngài đă mang toàn bộ đấu khí của ḿnh dùng một loạ

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 11-16-2016 06:02 PM
 • Join Date: 02-02-2015
 • Referrals: 0


All times are GMT -8. The time now is 08:02 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
Copyright 2018 Pelican Parts, LLC - Posts may be archived for display on the Pelican Parts Website -    DMCA Registered Agent Contact Page