Go Back   986 Forum - for Porsche Boxster & Cayman Owners > m13a

Conversation Between m13a and vickyzi
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. vickyzi
  08-13-2015 12:24 AM - permalink
  vickyzi
  Công ty ḿnh đang tuyển kế toán nôi bộ , công việc như sau :
  - Viết hóa đơn GTGT , nhận và kiểm tra hóa đơn có hợp lư
  dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng
  dịch vụ làm sổ sách kế toán
  dịch vụ kế toán nội bộ
  - Theo dơi khoản thu chi của công ty


All times are GMT -8. The time now is 12:25 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
Copyright 2018 Pelican Parts, LLC - Posts may be archived for display on the Pelican Parts Website -    DMCA Registered Agent Contact Page