Go Back   986 Forum - The Community for Porsche Boxster & Cayman Owners > Frodo

Conversation Between Frodo and maria ozawa
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. maria ozawa
  08-30-2016 06:55 PM - permalink
  maria ozawa
  - Thúc thúc! Ta ở cửa hàng đối diện. Hẹn gặp lại.

  Nói xong, hắn nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng kêu lên:


  - Tiểu hài tử không biết chuyện. Tiểu ca! Thứ này bao nhiêu tiền?

  Vương Lâm lắc đầu nói:
  học kế toán thuế
  học kế toán tổng hợp
  địa chỉ học kế toán tại hà nội
  kế toán giám đốc


All times are GMT -8. The time now is 09:48 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
Copyright 2024 Pelican Parts, LLC - Posts may be archived for display on the Pelican Parts Website -    DMCA Registered Agent Contact Page