Go Back   986 Forum - The Community for Porsche Boxster & Cayman Owners > 2K9ATE6

Conversation Between 2K9ATE6 and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  03-16-2015 07:42 AM - permalink
  aventador
  cho thue nha tro game mu private tư vấn luật dịch vụ thành lập công tyVợ chồng nhờ mang thai hộ, người mang thai hộ, trẻ được sinh ra nhờ mang thai hộ được đảm bảo an toàn về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đ́nh và được pháp luật tôn trọng, bảo vệ. Mang thai hộ v́ mục đích nhân đạo được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện.
  Người mang thai hộ phải là thân thích, cùng hàng với vợ hoặc chồng, đă có con, được xác nhận đủ điều kiện của tổ chức y tế và chỉ được mang thai hộ một lần. Trường hợp người mang thai hộ đă có gia đ́nh th́ phải được sự đồng ư bằng văn bản của người chồng.
  Cặp vợ chồng mang thai hộ gửi hồ sơ đề nghị đến cơ sở khám, chữa bệnh được phép thực hiện với đầy đủ các cam kết, xác nhận, thỏa thuận theo quy định. Cơ sở khám chữa bệnh phải tổ chức


All times are GMT -8. The time now is 06:07 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
Copyright 2024 Pelican Parts, LLC - Posts may be archived for display on the Pelican Parts Website -    DMCA Registered Agent Contact Page