Go Back   986 Forum - The Community for Porsche Boxster & Cayman Owners > *Smitty*

Conversation Between *Smitty* and balackobama
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. balackobama
  06-14-2016 07:02 PM - permalink
  balackobama
  Vương Cư An nói: “Ngày mai bảo lái xe đưa họ đi, chúng ta đi dạo quanh thị trấn ở đây”.
  “Không phải cả nhà cùng đi à?” tiếng anh cho trẻ em
  tiếng anh cho người mới bắt đầu
  học tiếng anh tại hà nội
  đào tạo tiếng anh cho doanh nghiệp
  tiếng anh cho người đi làm
  tiếng anh cho người lớn tuổi
  luyện thi toeic tại hà nội
  “Hay là bảo mọi người tới thị trấn chơi, trẻ con có thể cưỡi ngựa ở đó, c̣n chúng ta tới bảo tàng khoa học?”


All times are GMT -8. The time now is 05:29 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
Copyright 2023 Pelican Parts, LLC - Posts may be archived for display on the Pelican Parts Website -    DMCA Registered Agent Contact Page